Om senteret

Narvik Storsenter er et attraktivt senter med god beliggenhet i nordlige sentrum av Narvik, og nærmeste nabo til Quality Hotel Grand Royal.

Butikkmiks

Narvik Storsenter har en god butikkmiks, med hovedvekt på butikker innenfor hus, hjem, klær, sko, reiseeffekter og spesialbutikker. Det er også et godt utvalg av spisesteder her.

Marked/kundegrunnlag

Den viktigste kundegruppen for Narvik Storsenter er familier. Primærmarked: Narvik med sine 18 500 innbyggere. Sekundærmarked: Nabokommuner, Harstad og Kiruna med til sammen 62 000 innbyggere.

Om senteret

Narvik Storsenter ligger ved innfarten til Narvik når man kommer nordfra langs E6. Senteret har god tilgjengelighet, ryddige fellesarealer, gode spisesteder og hyggelig atmosfære. Senteret er med på å sikre en sterk og variert butikkmiks i Narvik.


Rullestol

Hvis du har behov for rullestol, kan du kontakte Sko + Sånt i andre etasje for gratis leie.

Kontaktinformasjon

Senterleder Silje Bergh Lorentzen

481 27 987 /silje.bergh.lorentzen@olavthon.no

Markedskoordinator Jannike Erlid

954 22 910 / jannike.erlid@olavthon.no

Driftsleder Ronald Røch

480 04 150 / ronald.roch@olavthon.no

Driftsmedarbeider Robin Hansen

453 90 070 / robin.hansen@olavthon.no